Σύλλογος Ελλήνων Χειροπρακτών
Σύλλογος Ελλήνων Χειροπρακτών

Σύλλογος Ελλήνων Χειροπρακτών

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Θέση Όνομα
Πρόεδρος: Βασίλειος Γκολφινόπουλος
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Καλινδέρης
Γραμματέας: Μιχαήλ Κουντζ
Ταμίας: Αικατερίνη Μουστάκα
Μέλος: Στάυρος Σκαρπαθάκης